Södertörn Studies in Education

Serien sorterar under Lärarutbildningen. Redaktörer är Jenny Magnusson, docent i svenska och Helena Hill, lektor i genusvetenskap.