Södertörn Archaeological Studies

Serien ges ut av ämnet arkeologi på Institutionen för historia och samtidsstudier. I serien ingår både vetenskapliga antologier och monografier, skrivna av ämnets medarbetare. Vid sidan av denna serie publiceras också rapporter, där bland annat ämnets arkeologiska undersökningar rapporteras (en förteckning över dessa finns på ämnets hemsida).

Ansvariga för serien är ämneskollegiet i arkeologi.