Förvaltningsakademin

Serien ges ut av Förvaltningsakademin som är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Vi bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.