Södertörn retoriska studier

Serien ges ut av ämnet retorik vid Södertörns högskola. I den publiceras monografier, antologier och textutgåvor med anknytning till retorik som samtida och historiskt forskningsfält. Redaktörer för serien är Annika Ström, Nils Ekedahl och Stefan Rimm.