Visar de statliga myndigheterna vägen?

Organisation, styrning och tvärsektoriell samverkan inom Miljömålsrådet
Publication book cover

Qvist, Martin

2024

Många av de stora samhällsutmaningarna har en tvärsektoriell karaktär. De korsar politikområden, nivåer och gränser. Samtidigt präglas svensk offentlig förvaltning av vertikala styrsystem och sektorisering. För att öka förmågan att ”styra på tvären” har det utvecklats en mängd forum och plattformar för samverkan och samordning mellan olika samhällsaktörer. Men bidrar de till gemensam problemlösning? Och vad krävs för att de ska kunna överbrygga de vertikala styrsystemen?

Här undersöks tvärsektoriell samverkan mellan statliga myndigheter inom miljöpolitiken. Rapporten bygger på en studie av Miljömålsrådet som fungerar som en plattform för myndigheterna på miljöområdet att öka takten mot att nå de svenska miljömålen. Rådets arbete med att ge samarbetet en mer strategisk inriktning har följts under tre år och rapporten visar på både möjligheter och utmaningar med myndighetssamverkan på nationell nivå.

Huddinge : Södertörns högskola, 2024. s. 135.

ISBN 978-91-89504-67-7

Förvaltningsakademin, ; 30

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken