Sverigebilden i USA

Historia, händelser och mekanismer
Publication book cover

Marklund, Carl

2023

Här undersöks Sverigebilden i USA mot bakgrund av den senaste tidens debatt om hur Sverige beskrivs utomlands. Den svenskamerikanska relationen är viktig för Sverige – kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Den är högaktuell givet den säkerhetspolitiska oron och Sveriges NATO-ansökan. USA är också en viktig hållplats för den globala spridningen av föreställningar om Sverige världen över, vilket blivit tydligt i dagens alltmer polariserade medielandskap. Rapporten syftar inte till att återge en fullständig bild av ”hela” den amerikanska Sverigebilden utan fokuserar på sådana händelser och tillfällen där uppmärksamheten kring Sverige och svenska förhållanden dels förstärkts kvantitativt och dels förändrats kvalitativt.

Huddinge : Södertörns högskola, 2023. s. 76.

ISBN 978-91-89615-46-5

Samtidshistoriska frågor, 1650-450X; 46

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken