Perspektiv på politisk idéhistoria

Publication book cover

Falk, Hjalmar; Klockar Linder, My; Tistedt, Petter

2023

Det politiska livet är rörligt, flyktigt och svårdefinierat. Därför behövs en historisk förståelse av de termer och idéer som försöker fånga och gestalta det, en förståelse som kan begripliggöra både det politiska livets föränderlighet och dess relativa beständighet. 

I den här antologin ger femton forskare sina perspektiv på vad studiet av politisk idéhistoria kan vara och hur det kan bedrivas. 

Resultatet är en polyfon diskussion om politisk idéhistoria som kunskapsfält, som demonstrerar potentialen i historiska perspektiv på politiska idéer och praktiker. Antologins yttersta syfte är att öppna upp fältet för fortsatta diskussioner och fördjupade undersökningar om politikens idédimensioner och deras ofrånkomliga historicitet.

Huddinge : Södertörns högskola, 2023. s. 336.

ISBN 978-91-89504-34-9

Södertörn Academic Studies, 1650-433X; 93
Södertörn Studies in Intellectual and Cultural History, ; 9

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken