Databaser


Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas. Du kan söka i listan på ämnen och typ av material.

Innehållet i databaserna är sökbart i SöderScholar i olika grad: = Helt = Delvis = Inte alls


Filter

Tabellen visar databaser som studenter och forskare på Södertörns högskola och Röda korsets högskola kan söka information i.
Titel Sökord Rkh Sh Fritt tillgänglig resurs Sökbar
ACM Digital Library (Association for Computing Machinery) Artiklar, Association for Computing Machinery, Medieteknik, Teknik, Teknik
Agricola Artiklar, Naturvetenskap, Naturvetenskap
Alberti Magni Opera Omnia , Humaniora, Filosofi, Religion
Alex författarlexikon Humaniora, Litteratur, Ordböcker och uppslagsverk, Humaniora
Altinget Artiklar, Juridik, Miljövetenskap, Politik, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Miljövetenskap, Samhällsvetenskap, Juridik, Politik, Statsvetenskap
AMED - The Allied and Complementary Medicine Database Alternativmedicin medicin, Folkhälsa, Medicin och hälsa, Omvårdnad
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) Artiklar, Samhällsvetenskap, Sociologi, Östersjöforskning, Samhällsvetenskap
Arcanum Humaniora, Samhällsvetenskap, Ungern Hungary, Östersjöforskning, Humaniora, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning
Aristoteles Latinus Database Latin, Ordböcker och uppslagsverk, Humaniora, Filosofi, Historia, Litteratur, Språk
Arken Arkivvetenskap, Humaniora, Personarkiv Manuscripts Handskrifter
ArkivDigital online Arkiv, Arkivvetenskap, Historia, Humaniora, Kyrkböcker
Art Bibliographies Modern (ABM) Arkivvetenskap, Artiklar, Humaniora, Konst, Östersjöforskning, Humaniora
Art, Design & Architecture Collection Humaniora, Konst, Östersjöforskning
ArtikelSök Artiklar, Media och kommunikation, Ämnesövergripande, Östersjöforskning, Ämnesövergripande
Arts & Humanities Collection Arkeologi, Historia, Humaniora, humaniora konstvetenskap, Konst, Litteratur, Språk, Östersjöforskning
Arts & Humanities Database Arkeologi, Design Classical Studies Music, Historia, Humaniora, Konst, Litteratur, Språk, Östersjöforskning
Arts and Humanities Citation Index (A&HCI, Web of Science) Artiklar, Humaniora, Östersjöforskning, Humaniora
ARTstor Arkivvetenskap, Humaniora, Konst, Ljud och bild, Östersjöforskning, Humaniora
ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Artiklar, Miljövetenskap, Naturvetenskap, Östersjöforskning, Naturvetenskap
Bibliotek i Stockholms län, katalogsök bibliotek, bibliotekskataloger, Ämnesövergripande
Brill Online Journals Ämnesövergripande
Britannica Academic encyclopaedia encyclopedia, Ordböcker och uppslagsverk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Britannica Academic: World Atlas Geografi, Kartor, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande
BrowZine tidskrift journal, Ämnesövergripande
Brå Brott, brottsförebyggande, brå, Juridik, Samhällsvetenskap, Sociologi
Business Source Premier Artiklar, Ekonomi, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Östersjöforskning, Ekonomi
Byggdok Artiklar, Teknik, Teknik
Cambridge Books Online Ekonomi, ekonomi sociologi, Samhällsvetenskap, Sociologi, Östersjöforskning
Cambridge Journals Online Artiklar, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
CEEOL- Central and Eastern European Online Library Artiklar, Ekonomi, Humaniora, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning, Humaniora, Samhällsvetenskap
CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities) Humaniora, Samhällsvetenskap
Chicago Manual of Style formatering, grammatik, Humaniora, referens
CINAHL Medicin och hälsa, Omvårdnad, omvårdnad arbetsterapi fysioterapi medicin
Cochrane Library EBM, evidensbaserad medicin, Medicin och hälsa, systematiska översikter
Criminal Justice Database Kriminologi Straffrätt, Samhällsvetenskap, Sociologi, Östersjöforskning
DagDok FN, Internationella relationer, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Database of Latin Dictionaries Arkeologi, Arkivvetenskap, Historia, Humaniora, latin, Litteratur, Ordbok, Språk
de Gruyter Online Ämnesövergripande
Departementsserien (Ds) , Samhällsvetenskap, Juridik, Politik
Design and Applied Arts Index (DAAI) arkitektur industriell design grafisk design, Artiklar, Humaniora, Konst, Östersjöforskning, Humaniora
Digra digital library Datorspel computergames computers it games, Humaniora, Media och kommunikation, Medieteknik, Teknik
Directory of Open Access Books (DOAB) Open Access Books, Ämnesövergripande
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Artiklar, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
DiVA (gemensam portal) Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
DiVA (RKH-publikationer) Ämnesövergripande
DiVA (SH-publikationer) Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Domstolsväsendets rättsinformation Juridik, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Dramawebben Artiklar, Humaniora, Litteratur, Humaniora
Ebook Central ProQuest Böcker, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
EBSCO eBook Collection Folkhälsa, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Omvårdnad
EBSCO Open Dissertations Ämnesövergripande
EBSCO Publication Finder Folkhälsa, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Omvårdnad
EBSCOhost Web Folkhälsa, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Omvårdnad
EconLit Artiklar, Ebsco, Ekonomi, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Östersjöforskning, Ekonomi
EconPapers Artiklar, Ekonomi, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Ekonomi
Education Database Pedagogik, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning
Educational Resources Information Center (ERIC ) Artiklar, Pedagogik, Samhällsvetenskap, Humaniora
EIGE Documentation Centre (RDC) Gender Genus, Genusvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
Elsevier ScienceDirect Science Direct Elsevier, Ämnesövergripande
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) Folkhälsa, Medicin och hälsa
Emerald Artiklar, Ekonomi, Företagsekonomi, Östersjöforskning, Ekonomi
Emerging Sources Citation Index (ESCI, Web of Science) Humaniora, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning
Encyclopaedia Judaica Etnologi, Historia, Humaniora, Judiska folket judendom, Religion, Samhällsvetenskap
Encyclopaedia of Islam Islam religion encyklopedi, Religion, Samhällsvetenskap
Encyclopedia Britannica Online Ämnesövergripande
Encyclopedia of Global Human Migration Encyklopedi folk flykt flyttning, Historia, Humaniora, Internationella relationer, Politik, Psykologi, Religion, Samhällsvetenskap, Sociologi, Östersjöforskning
Encyclopedia of Journalism Humaniora, journalistik, Media och kommunikation
Encyclopedia of Library and Information Sciences Bibliotek, Biblioteks- och Informationsvetenskap, biblioteksvetenskap, Humaniora, library, libraryscience
Encyclopedia of Religion Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Religion, Humaniora
Encyclopedia of Social Media and Politics Humaniora, Media och kommunikation, Politik, Politik sociala medier, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap
Encyclopedia of Women & Islamic Cultures genus religion islam, Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Religion, Samhällsvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
Environmental Science E-book Collection GALE Böcker, Miljövetenskap, Naturvetenskap, Östersjöforskning, Naturvetenskap
ERIC Artiklar, pedagogik, Pedagogik, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning, Humaniora
Ethnologue: Languages of the World Humaniora, Språk, Humaniora
EThOS Ämnesövergripande
ETOUR Samhällsvetenskap, Turismvetenskap, Ekonomi
EUR-Lex Juridik, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Eurostat Samhällsvetenskap, Statistik, Samhällsvetenskap
FAR Online arbetsrätt, Artiklar, Ekonomi, Företagsekonomi, redovisning, revision, skatt, Ekonomi
Filmarkivet Humaniora, Ljud och bild, Media och kommunikation, Ämnesövergripande
FishBase Naturvetenskap, Ordböcker och uppslagsverk, Naturvetenskap
Folkets lexikon Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Fortunoff Video Archive Historia, Holocaust Förintelsen nazister andra världskriget judar, Humaniora
Gallica Historia, Humaniora, Konst, Litteratur, Politik, Psykologi, Religion, Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap
GENA Avhandlingar och uppsatser, genus, Genusvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
gender Inn genus, Genusvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
Gender Studies Database Genus, Genusvetenskap, Humaniora, Östersjöforskning
Genome Naturvetenskap, Naturvetenskap
Geodataportalen Geografi, Kartor, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande
GEORG- Sveriges äldsta storskaliga kartor gamla kartor, Geografi, historiska kartor, Kartor, Samhällsvetenskap
GET (Geographic Extraction Tool) geodata, Geografi, Humaniora, maps, Naturvetenskap
GlobalGrant (Fonder & stipendier) Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Google Books Böcker, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Google Scholar Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
GreenFILE Artiklar, Miljövetenskap, Naturvetenskap, Naturvetenskap
Handelspolitiskt ABC Ekonomi, Ordböcker och uppslagsverk, Samhällsvetenskap, Ekonomi, Samhällsvetenskap
Hathi Trust Böcker, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Historiska kartor Arkeologi, Arkivvetenskap, Geografi, Historia, Historiska kartor karta gamla Lantmäteriet, Humaniora, Konst, Samhällsvetenskap
Idunn Ämnesövergripande, Östersjöforskning
Index Islamicus Artiklar, Humaniora, Islam Mellanöstern, Religion, Humaniora
InfoSoc Rättsdata Humaniora, juridik rättsdatabas hälsovård sjukvård migration offentlig förvaltning skola socialtjänst äldreomsorg handikappsomsorg överförmyndare, Samhällsvetenskap
Intelex Past Masters Filosofi, Humaniora, Humaniora Freud, Litteratur, Humaniora
International Bibliography of Art (IBA) Arkitekturhistoria Europeisk konst, Humaniora, Konst, Östersjöforskning
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Artiklar, Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Östersjöforskning, Samhällsvetenskap
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences Samhällsvetenskap, social science encyclopedia behavioral sciences
Internet Archive Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) Filosofi, Humaniora
JSTOR Artiklar, Ämnesövergripande, Östersjöforskning, Ämnesövergripande, Ekonomi, Humaniora, Samhällsvetenskap
Juno Juridik, Juridik lagar förarbeten lagsamlingar karnov zeteo författningar rättspraxis propositioner direktiv rättsfall, Samhällsvetenskap
Juridisk nettviser Juridik, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Karnov - se Juno Artiklar, Juridik, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Kringla Arkivvetenskap, Historia, Humaniora, Ämnesövergripande
Kvinnsam genus, Genusvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
Lagrummet Juridik, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Landguiden Geografi, Ordböcker och uppslagsverk, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Latin Dictionary Headword Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Humaniora
Leisure Tourism Database Artiklar, Samhällsvetenskap, Turismvetenskap, Östersjöforskning, Ekonomi
Levande musikarv Humaniora, Konst, musikarv musik svensk SR noter
Lexin Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Librarianship Studies and Information Technology Biblioteks- och Informationsvetenskap, Ämnesövergripande
Library and Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Arkivvetenskap, Artiklar, Biblioteks- och Informationsvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap, Teknik, Humaniora, Samhällsvetenskap, Teknik
Library and Information Science Abstracts (LISA) Arkivvetenskap, Artiklar, Bibliotek- och Informationsvetenskap BOI, Biblioteks- och Informationsvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
Library Science Database Arkivvetenskap, Biblioteks- och Informationsvetenskap, Informationsvetenskap Artificiell intelligens Informationsteknologi, Samhällsvetenskap
Libris bibliotek, bibliotekskataloger, Ämnesövergripande
Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) Artiklar, fonetik morfologi syntax semantik lingvistik, Humaniora, Språk, Östersjöforskning, Humaniora
Litteraturbanken Böcker, Humaniora, Litteratur, Humaniora
Loeb Classical Library , Humaniora, Litteratur, Språk
MEDLINE (för RKH) Folkhälsa, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, medicin omvårdnad odontologi biomedicin, Naturvetenskap, Omvårdnad
MEDLINE® (för SH) Folkhälsa, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Medicin omvårdnad hälso- och sjukvård, Naturvetenskap, Omvårdnad
Merriam-Webster's Dictionary Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Miljödataportalen Geografi, Miljövetenskap, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap
Modern Language Association (MLA) International Bibliography Artiklar, Etnologi, Humaniora, Litteratur, litteraturteori kriticism moderna språk, Språk, Östersjöforskning, Humaniora
National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database Samhällsvetenskap, Östersjöforskning
Nationell arkivdatabas Arkeologi, Arkivvetenskap, Etnologi, Ämnesövergripande
Nationell Arkivdatabas (NAD) Arkivvetenskap, Historia, Humaniora, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
NB-ECEC ( Nordic Base of Early Childhood Education and Care) förskola barn utbildning pedagogik, Pedagogik, Samhällsvetenskap
NBER Working Papers Ekonomi, Nationalekonomi, Ekonomi
NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid genus, Genusvetenskap, Humaniora, Samhällsvetenskap
NE (Nationalencyklopedin) NE, Ordböcker och uppslagsverk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
NE ordböcker Humaniora, Språk
NE.se: Atlas (Världens länder) Geografi, Kartor, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande
NE.se: Play UR Play NE, Ämnesövergripande
NE.se: Temapaket Ämnesövergripande
NE.se: Världens klimat Miljövetenskap, Naturvetenskap
NE.se: Världens religioner Religion, Samhällsvetenskap
Nordic Underwater Archaeology Arkeologi, Humaniora, Humaniora
Nordisk statistikbank Etnologi, Företagsekonomi, Geografi, Internationell hälsa, Internationella relationer, Miljövetenskap, Nationalekonomi, Norden Statistik, Pedagogik, Politik, Sociologi, Statsvetenskap, Turismvetenskap, Ämnesövergripande
OAIster open access, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
OATD (Open Access Theses and Dissertations)
Oceanic Abstracts Marinbiologi fiske oceanografi akvakultur, Miljövetenskap, Naturvetenskap, Östersjöforskning
OpenEdition Etnologi, Filosofi, Folkhälsa, Företagsekonomi, Genusvetenskap, Geografi, Historia, Humaniora, Internationell hälsa, Internationella relationer, Juridik, Samhällsvetenskap
OpenGeoSci Geografi, Samhällsvetenskap
Orbis Ekonomi, företag, Företagsekonomi, Statistik, Östersjöforskning, Ekonomi
Orbis M&A Ekonomi, Företagsekonomi, Företagsekonomi företag, Statistik, Ekonomi, Företagsekonomi
Oxford Art Online Konst, Konst
Oxford Dictionary of National Biography
Oxford English Dictionary Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande, Humaniora
Oxford Journals Artiklar, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande, Humaniora, Samhällsvetenskap
Oxford Music Online musik kompositörer dirigent instrument
Oxford Reference Online Premium Collection Ordbok
Oxford Scholarship Online Böcker, Humaniora, Politik, Psykologi, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande, Östersjöforskning, Ämnesövergripande
Oxford Very Short Introductions - history Historia, historia korta introduktioner, Humaniora
PAIS Index Artiklar, Internationella relationer, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Östersjöforskning, Samhällsvetenskap
Philosopher's Index Artiklar, Filosofi, Humaniora, Humaniora
PhilPapers Filosofi, Humaniora
Policy File Index Internationella relationer, Offentlig förvaltning Samhällskunskap, Politik, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Östersjöforskning
Political Science Database Ekonomi, Internationella relationer, Migration Mänskliga rättigheter Miljöpolicy Offenltig förvaltning, Miljövetenskap, Politik, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Östersjöforskning
Project Gutenberg Böcker, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Project Muse Artiklar, Humaniora, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning, Humaniora, Samhällsvetenskap
Projekt Runeberg Böcker, Humaniora, Litteratur, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Propositioner , Samhällsvetenskap, Juridik, Politik
ProQuest Teknik, Östersjöforskning, Teknik
ProQuest Dissertations & Theses Citation Index Avhandlingar och uppsatser, social sciences humanities, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
PsycArticles Artiklar, Medicin och hälsa, Psykologi, Samhällsvetenskap, Östersjöforskning, Samhällsvetenskap
PsycInfo Artiklar, Medicin och hälsa, Naturvetenskap, Psykologi, Samhällsvetenskap
PubMed Artiklar, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Naturvetenskap, Naturvetenskap
Queerlit Böcker, gender genus, Genusvetenskap, Humaniora, Humaniora, Genusvetenskap
Regeringskansliets författningsregister Propositioner, Samhällsvetenskap, Juridik, Politik
Regional Business News Artiklar, Ebsco, Ekonomi, Företagsekonomi, Östersjöforskning, Ekonomi
Retriever Business bokslut företag årsredovisning, Ekonomi, Företagsekonomi, Statistik, Ekonomi
Retriever Research (Mediearkivet) Artiklar, Ekonomi, Media och kommunikation, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Retsinformation.dk danmark lagar lagstiftning juridik, Juridik, Samhällsvetenskap
Riksdagen, Dokument & lagar 1971- juridik, Juridik, offentligt tryck, politik, Politik, Samhällsvetenskap, statsvetenskap, Statsvetenskap, Ämnesövergripande
Riksdagstryck, Ståndsriksdagen 1521-1866 Juridik, Offentligt tryck, Politik, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap
Riksdagstryck, Tvåkammarriksdagen 1867-1970 Juridik, Offentligt tryck, Politik, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap
Rikstermbanken Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Russian Digital Dissertations Library Avhandlingar och uppsatser, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Russian Science Citation Index Östersjöforskning
SAGE journals Artiklar, Ämnesövergripande, Humaniora, Samhällsvetenskap
SAGE Reference Online Ekonomi, Humaniora, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande, Östersjöforskning
Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Arkeologi, Humaniora
SCB: Statistikdatabasen Statistik, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
SciELO Citation Index
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED, Web of Science) Artiklar, Naturvetenskap, Östersjöforskning, Naturvetenskap
ScienceDirect Artiklar, Ämnesövergripande, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik
SciFree RKH open access article processing charges apc publishing fee hybridtidskrift hybrid journal agreement
SciFree SH open access article processing charges apc publishing fee hybridtidskrift hybrid journal agreement
Scopus Citeringar, Ämnesövergripande
Servier Medical Art Medicinska illustrationer bilder, Medicin och hälsa, Folkhälsa, Omvårdnad
SHBd (Svensk historisk bibliografi - digital) historia, Historia, Humaniora, sverige
SHERPA/Romeo Ämnesövergripande
Skolporten lärare, Läraryrket, pedagogik, Pedagogik, Samhällsvetenskap
Skolverkets läroplaner (i Gupea) läroplan läroplaner gamla läroplaner skolverket, Pedagogik, Samhällsvetenskap
Social Science Premium Collection Internationella relationer, Pedagogik, Politik, samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociologi, Språk, Statsvetenskap, Östersjöforskning
Social Sciences Citation Index (SSCI, Web of Science) Artiklar, Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskap
Social Services Abstracts Artiklar, Samhällsvetenskap, Sociologi, Östersjöforskning, Samhällsvetenskap
Socialstyrelsens statistikdatabas Internationell hälsa, Samhällsvetenskap, Socialstyrelsen Sverige Statistik
Sociological Abstracts Artiklar, Samhällsvetenskap, Sociologi, Samhällsvetenskap
Sociology Database Genusvetenskap, Psykologi, Samhällsvetenskap, Socialt arbete Socialpsykologi Socialpolitik, Sociologi, Östersjöforskning
SOU (Statens offentliga utredningar) 1922-1998 Juridik, Offentligt tryck, Samhällsvetenskap
SOU (Statens offentliga utredningar) 1999- Juridik, Offentligt tryck, Samhällsvetenskap
Springer ebooks - Business & Management business management entrepreneurship organization organisation economics, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap
Springer ebooks - Computer Science computer science datavetenskap IT internet software programming computing, Medieteknik, Samhällsvetenskap, Teknik
Springer ebooks - Law & Criminology Juridik, Samhällsvetenskap
Springer ebooks - Literature, Cultural and Media Studies Humaniora, Literature culture writing, Litteratur, Media och kommunikation
SpringerLink Artiklar, Ämnesövergripande, Naturvetenskap, Teknik
Språkbanken Humaniora, korpus korpusar lingvistik, Språk
SSRN Ämnesövergripande
Stanford Encyclopedia of Philosophy Filosofi, Humaniora
Statens offentliga utredningar (SOU) , Samhällsvetenskap, Juridik, Politik
Studies on Art and Architecture Historia, Humaniora, Konst
SVAR, Digitala forskarsalen Arkivvetenskap, Historia, Humaniora, Ljud och bild, Humaniora
SveMed+ Artiklar, Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Naturvetenskap, Naturvetenskap
Svensk filmdatabas Humaniora, Ljud och bild, Media och kommunikation, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande, Humaniora
Svensk författningssamling (SFS) , Samhällsvetenskap, Juridik, Politik
Svensk mediedatabas Humaniora, Ljud och bild, Media och kommunikation, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande, Humaniora
Svensk MeSH - medicinska ord Internationell hälsa, Medicin och hälsa, Naturvetenskap, Omvårdnad, Ordböcker och uppslagsverk, Naturvetenskap
Svensk patentdatabas Patent, Ämnesövergripande
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Svenska biotermgruppen Naturvetenskap, Ordböcker och uppslagsverk, Naturvetenskap
Svenska Dagstidningar 1645-1904 Historia, Media och kommunikation, Tidning dagspress landsortstidningar, Ämnesövergripande
Svenska datatermgruppen Medieteknik, Ordböcker och uppslagsverk, Teknik, Teknik
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) biografi biografier sverige historia, Humaniora, Ämnesövergripande
Svenskt kvinnobibliografiskt lexikon (SKBL) Genusvetenskap, Humaniora
Svenskt översättarlexikon Humaniora, Ordböcker och uppslagsverk, Språk, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande, Humaniora
Sveriges länskartor Geografi, Kartor, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande
Sveriges statskalender 1970-2010 Samhällsvetenskap, Statsvetenskap
SwePub Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
SöderScholar Ämnesövergripande
Taylor & Francis Online Artiklar, Ämnesövergripande, Humaniora, Samhällsvetenskap
Teacher Reference Center (TRC) Artiklar, Pedagogik, Samhällsvetenskap, Humaniora
The International Encyclopedia of Media Studies Journalistik, kommunikation, media, Media och kommunikation, Medieteknik, Samhällsvetenskap
The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements Politik, politiska rörelser, Samhällsvetenskap, sociala rörelser, Sociologi, Statsvetenskap
Thesaurus Linguae Graecae corpus grekisk grekland text antiken lingvistik Homeros, Humaniora, Litteratur, Språk
Tidskrifter A-Ö tidskrifter, Ämnesövergripande
Ulrichsweb Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Uppsatser.se Avhandlingar och uppsatser, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Uppsök uppsatser, Ämnesövergripande
Utbildningsradion (UR) UR Utbildningsradion UR Access, Ämnesövergripande, Östersjöforskning
Vlebooks Ämnesövergripande
Web of Science (Web of Knowledge) Artiklar, Humaniora, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande, Östersjöforskning, Humaniora, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap
Wiley Online Library Artiklar, Ämnesövergripande, Naturvetenskap, Teknik, Humaniora, Samhällsvetenskap
World Bank - Data Ekonomi, Nationalekonomi, Ekonomi
World Bank - Documents & Reports Ekonomi, Nationalekonomi, Ekonomi
World Factbook Geografi, Ordböcker och uppslagsverk, Samhällsvetenskap, Ämnesövergripande
World Travel & Tourism Council Samhällsvetenskap, Turismvetenskap, Ekonomi
WorldCat Böcker, Ämnesövergripande, Ämnesövergripande
Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) Artiklar, Internationella relationer, Politik, Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Östersjöforskning, Samhällsvetenskap
Zotero Referens Referenshantering
Öppnadata Ämnesövergripande, öppna data psi myndigheter