Värdeskapande frivilligt socialt arbete

En rapport om verksamheten Unga station Vårbergs förankringsprocess och värdeskapande förmåga
Publication book cover

Elmersjö, Magdalena

2020

Unga station Vårberg är en mötesplats för barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk i södra Stockholm. Den här rapporten bygger på materialet från ett aktionsforskningsprojekt där forskare och medarbetare tillsammans samlat in kunskap om verksamheten och dess arbete. En central fråga har handlat om förankringsprocessen och i vilken utsträckning verksamheten är värdeskapande, det vill säga grundar sig på målgruppens behov.

Rapporten visar att en deltagarorienterad verksamhet som utgår från en noggrann behovsinventering möjliggör ett värdeskapande socialt arbete för och med målgruppen. Precis som socialt arbete överlag kännetecknas emellertid Unga Station Vårbergs verksamhet av en oförutsägbarhet som gör det svårt att planera och leva upp till krav på mätbarhet. Vårberg som plats kännetecknas vidare av osäkra bostadsförhållanden, vilket komplicerar arbetet med att motivera människor att engagera sig lokalt.

Huddinge : Södertörns högskola, 2020. s. 112.

ISBN 978-91-89109-24-7

Research Reports, 1403-5111; 2020:1

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken