Gripen/Griphund (1495)

Marinarkeologisk dokumentation av ett senmedeltida kravellskepp
Publication book cover

Warming, Rolf; Rönnby, Johan

2024

I Blekinge skärgård vid Stora Ekön ligger på knappt tio meters djup vraket efter den danske unionskungen Hans skepp. Fartyget som av sin samtid kallades Gripen och även vid några tillfällen Griphund förliste år 1495 efter en brand ombord när hon låg för ankar. 

Södertörns högskola har bedrivit marinarkeologiska undersökningar på platsen sedan 2013 och denna rapport redogör för fortsatt dokumentation av vraket under 2023 tillsammans med Stockholms universitet. Huvudsyftet med insatsen var att studera överbyggnaden på skeppet för att förstå hur fartyget fungerade i strid med speciellt fokus på knektarnas roll ombord och deras samspel med den befintliga vapenteknologin.

Rapporten innehåller även en omfattande analys av tidigare bärgade delar från ringvävnadsplagg samt synpunkter på vrakets bevarandestatus. Gripen/Griphund utgör som skeppskonstruktion samt med vapnen och föremålen ombord ett unikt exempel på ett kungligt skepp från slutet av medeltiden. Det är en representant för de nya kravellbyggda skepp som tillsammans med sina furstar var med och bidrog till den tidigmoderna samhällsförändringen.

Huddinge : Södertörns högskola, 2024. s. 96.

ISBN 978-91-980346-9-1

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken