Det vore bättre om någon annan gjorde det här

Längtan efter administratörer, inte administration, på högre lärosäten
Publication book cover

Sandén, Johan

2024

Den offentliga förvaltningen ägnar sig allt mer åt administration och de högre lärosätena utgör inget undantag. Administration är nödvändigt för alla organisationer, samtidigt som dess omfattning och karaktär också handlar om kostnadseffektivitet, implementering av politik, och den akademiska professionens autonomi. 

När professionella lärare och forskare ägnar sig åt administrativt arbete i för stor utsträckning riskerar möjligheterna för dem att göra sitt jobb att trängas ut, samtidigt som de är amatörer på att administrera. 

Den här rapporten överbryggar diskussioner om resurser och antal anställda när administration och kärnverksamhet diskuteras genom att fokusera på de administrativa arbetsuppgifterna – vem gör vad, och vad tycker de om de administrativa arbetsuppgifterna?

Huddinge : Södertörns högskola, 2024. s. 60.

ISBN 978-91-89504-82-0

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken