Anti-Versaillesfreden

Förtäckt tysk presspropaganda i Sverige 1920–1945
Publication book cover

Åkerlund, Andreas

2024

I Anti-Versaillesfreden analyseras en särskild sorts tysk påverkan på svensk press. Det handlar om fördold nyhetsförmedling i syfte att skapa sympatier för Tyskland i allmänhet och en kritisk svensk opinion mot freden i Versailles i synnerhet. Denna propagandaverksamhet tog sin början under Weimarrepubliken och fortsatte sedan under det nazistiska Tredje riket.

I centrum står Aufklärungsausschuß Hamburg-Bremen (AAHB), en organisation som grundades 1923 i syfte att påverka den utländska opinionen genom artikelförmedling till dagspressen. När organisationen etablerades i Sverige 1932 hade den redan byggt upp ett globalt nätverk för att förmedla material till utlandet. Från 1933 inledde AAHB och den tyska legationen i Stockholm ett samarbete, pådrivet och stöttat av den nya nationalsocialistiska regeringen i Berlin.

Andreas Åkerlund är professor i historia vid Södertörns högskola. Han har forskat om svensk–tyska relationer under 1900-talet, utbildningens internationalisering och svensk offentlig diplomati.

Huddinge : Södertörns högskola, 2024. s. 251.

ISBN 978-91-89504-57-8

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken