Queering Images of Russia in Sweden

Discursive hegemony and counter-hegemonic articulations 19912019
Publication book cover

Polkov, Kirill

2024

Avhandlingen undersöker betydelsen av icke-normativ sexualitet i skapandet av nationella bilder. Fokus riktas mot hur icke-normativ sexualitet påverkar svenska konstruktioner av Rysslandsbilden och den svenska självbilden. Med hjälp av queer-, feministisk- och postkolonial teori, samt en diskursteoretisk analys med queer sensibilitet som metod, utforskar avhandlingen vilka bilder av icke-normativ sexualitet och Ryssland som konstrueras, förhandlas och cirkuleras i svensk diskurs.

Materialet består av artiklar från dagstidningar och kvällspress, exempel från populärkultur, konstprojekt och en klubb. Det sträcker sig över perioden 1991–2019. Analysen i det första analyskapitlet baseras på texter från de fem största svenska tidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Expressen. I kapitel två analyseras bilder från samma tidningar samt Youtube-videorna ”Propaganda!” av Måns Zelmerlöw och ”Folkkär” av Kamferdrops feat. Frej Larsson. Analyskapitel tre baseras på konstprojekt av svenska konstnärer: State of Mind av Axel Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg samt At the Time of the Third Reading / Vid tiden för den tredje läsningen av Axel Karlsson Rixon. I det fjärde kapitlet analyseras Baba Bomba Diskoteka, en serie klubbevenemang som ägde rum i Stockholm mellan 2017 och 2019, som arrangerades av en grupp rysktalande vänner.

I analysen av materialet fokuserar avhandlingen på hur rumslighet, temporalitet och känslor spelar roll i konstruktionen av nationella bilder. Studien utmanar den rådande modellen av hbtq-synlighet (the representational model of visibility) genom att destabilisera förhållandet mellan representation, synlighet och erkännande. Vikten av alternativa konceptualiseringar av hbtq-politik framhävs. Avhandlingen finner att icke-normativ sexualitet spelar en central roll i formandet av både hegemoniska och mothegemoniska diskurser om Ryssland i Sverige. Inom den svenska hegemoniska diskursen om Ryssland placeras ryska hbtq-individer i subjektspositioner begränsade av normativa förväntningar på att vara förståeliga och synliga på samma sätt som hbtq-personer i Sverige, vilket förenklar komplexiteten av ryska hbtq-personers liv. Ryssland porträtteras som bakåtsträvande och homofobiskt och Sverige som moraliskt ansvarsfullt och framgångsrik gällande hbtq-rättigheter, vilket förstärker diskursen om svensk sexuell exceptionalism. Den mothegemoniska diskursen bidrar med alternativa perspektiv på rumslighet, temporalitet och känslor. Dessa artikulationer, förankrade i queer, feministisk och postkolonial medvetenhet, utmanar binära förståelser av geo- och sexualpolitisk skillnad och föreslår alternativa synsätt på rysk icke-normativ sexualitet och hbtq-personers liv, vilket leder till att av bilden av Ryssland formas om.

Analysens slutsats betonar den icke-normativa sexualitetens dubbla roll i formandet av nationella bilder. Å ena sidan förstärker den en binär global geo- och sexualpolitisk ordning och å andra sidan blir den en väsentlig plats för att formulera andra sociala och politiska möjligheter. Avhandlingen argumenterar för att komplicera modellen av hbtq-synlighet, ifrågasätta idéerna om Ryssland som etniskt och sexuellt homogent och Sverige som sexuellt exceptionellt, samt poängterar behovet av queer mångfald (queerly plural) i föreställningar om sexualitet och nation.

Huddinge : Södertörns högskola, 2024. s. 249.

ISBN 978-91-89504-75-2

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken