Life-stowing from a Digital Media Perspective

Past, Present and Future
Publication book cover

Frigo, Alberto

2017

Den samtida samhälls- och forskningsdebatt, där de allt mer populära teknologierna för life-logging ofta framställs som farliga, vidgas och utvecklas i denna bok genom ett särskiljande av automatiska och manuella tekniker för life-loggning. Eftersom nya definitioner av life-loggning i stor utsträckning har exkluderat manuella tekniker och fokuserat på egenmätning som inte kräver så mycket av användaren, såsom GoogleGlass, innehåller avhandlingen också ett teoretisk utforskande av begreppet lifestowing. Genom omfattande etymologisk forskning definieras life-stowing i avhandlingen som en manuell och ansträngande praktik utförd av life-stowers, personer som vigt sina liv åt att samla och spara bitar av verkligenheten enligt fördefinierade ramar. I den historiska översikten introduceras två typer av life-stowers, den Apollonianska och den Dionysiska. Slutligen, för att förstå det framtida mottagandet av life-stowing i relation till digitala medier, presenteras författarens egna life stowingprojekt för en mindre publik.

Stockholm : Södertörns högskola, 2017. s. 154.

ISBN 978-91-88663-00-9

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken