Ungdomar och den nya kosmopolitismen – Identitet, lärande och fred

En undersökning i Sverige, Polen och Tjeckien
Publication book cover

Borgström, María; Goldstein-Kyaga, Katrin; Graviz, Ana

2019

Vi lever i en tid av ökande globalisering och intensifierade kontakter över gränserna. Idag är världen sammanflätad på ett helt annat sätt än någonsin tidigare.

Här presenteras en undersökning om hur ungdomar i Sverige, Polen och Tjeckien ser på andra kulturer och folkgrupper än den egna, om deras konstruktioner av identitet, utvecklandet av kosmopolitiskt lärande och om hur deras vänner, familjer och skolor påverkar deras inställningar. Många ungdomar i Polen och Tjeckien tar upp hur de fasor som deras familjer upplevt under andra världskriget fått dem att inse hur viktigt det är att upprätthålla freden medan de svenska ungdomarnas syn påverkats av den långa perioden av fred.

Den här boken är ett resultat av ett forskningsprojekt vars syfte varit att undersöka vilken betydelse nya identitetskonstruktioner och kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser har för fredliga kontra fientliga etniska relationer i det mångkulturella, globaliserade samhället.

Huddinge : Södertörns högskola, 2019. s. 142.

ISBN 978-91-88663-58-0

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken