Kreativitet, fantasi och bildning

Idéhistoriska essäer
Publication book cover

Skoglund, Crister

2021

När idéhistoria är som bäst utmanar den oss till att se på och förstå världen och oss själva på nya sätt. I denna bok har åtta texter av idéhistorikern Crister Skoglund samlats som fungerar på det sättet. Samtliga är sedan tidigare publicerade i olika sammanhang – från 1980-talet och framåt – men de är väl värda att upptäckas av nya läsare. Boken inleds med två idéhistoriska översiktsessäer om fantasi och kreativitet, som följs av texter som kretsar kring frågor om bildning, demokrati och kulturradikalism. Avslutningsvis görs en djupdykning i studentrevolten 1968.

Crister Skoglund är idéhistoriker och var fram till sin pensionering 2014 verksam som lärare och forskare vid Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2021. s. 230.

ISBN 978-91-89109-48-3

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken