Till huvudstadens lov

Fyra latinska orationer från 1600-talet över staden Stockholm. Utgivna, kommenterade och översatta av Annika Ström
Publication book cover

Ström, Annika

2023

Det var under 1600-talet som Stockholm blev Sveriges huvudstad. Antalet invånare ökade, nya verksamheter uppstod och bebyggelsen förändrades med nya breda gator och ståtliga palats. Staden förvandlades från en medeltida småstad till centrum för ett nytt Östersjöimperium. 

Den snabba utvecklingen speglas i tidens akademiska vältalighet, i vilken ingick lovtal på latin till landskap och städer. I denna volym presenteras fyra orationer från 1600-talet över staden Stockholm, med översättning till svenska och förklarande kommentarer.

Annika Ström är professor i retorik och docent i latin och verksam i retorikämnet vid Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2023. s. 258.

ISBN 978-91-89504-54-7

Ladda ner som pdf
Mer information i DiVA
Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd
Låna boken